5 yleistä kotitalouden vuotoa ja miten korjata ne itse

22 Huhtikuu 2024 by Hanna B.

Putkityöt


Kotitalouden vuodot voivat olla yleinen ja ärsyttävä ongelma monille omistajille. Ne eivät ainoastaan johda hukkaan menneeseen veteen ja mahdolliseen vahinkoon kotona, vaan ne voivat myös aiheuttaa korkeampia vesilaskuja, jos niitä ei korjata. Onneksi monet yleiset kotitalouden vuodot voidaan korjata helposti hieman omatoimisella osaamisella. Tässä artikkelissa käsittelemme viittä yleisintä kotitalouden vuotoa ja annamme vaiheittaiset ohjeet siitä, miten voit korjata ne itse.

5 yleistä kotitalouden vuotoa ja miten korjata ne itse

Tippuvat hanat

Tiputtava hana voi olla yleinen harmi monissa talouksissa, aiheuttaen ärsyttävän äänen lisäksi veden tuhlausta ja mahdollisesti kasvattamalla vesilaskuasi. Onneksi tiputtavan hanan korjaaminen on suhteellisen helppo tee-se-itse-projekti, jonka voit hoitaa itse. Yleensä ongelma johtuu hanan kuluneesta pesukkeesta tai tiivisteenrenkaasta. Korjataksesi tämän, sinun tulee sulkea veden syöttö hanaan, irrottaa hana kahva ja sitten vaihtaa vaurioitunut pesuke tai tiivisteenrengas. Kun olet suorittanut nämä vaiheet, kokoat hanan uudelleen ja käännät veden syötön takaisin päälle tarkistaaksesi, onko tiputus loppunut. Jos ongelma jatkuu, voi olla tarpeen vaihtaa koko hana.

Vuotavat wc:t

Vuotava wc voi tuhlata merkittävän määrän vettä ja johtaa korkeampiin vesilaskuihin, jos sitä ei korjata välittömästi. Vuotavan wc:n korjaamiseksi voit aloittaa tarkistamalla osat wc-säiliön sisältä. Yleisin vuotavan wc:n syy on kulunut tiiviste tai huuhtelumekanismi. Tämän ongelman korjaamiseksi voit yksinkertaisesti vaihtaa tiivisteen tai huuhtelumekanismin uuteen, joka löytyy useimmista rautakaupoista. Toinen mahdollinen vuotavan wc:n syy voi olla viallinen täyttöventtiili. Tässä tapauksessa voit yrittää säätää täyttöventtiiliä tai vaihtaa sen tarvittaessa. Jos vuoto jatkuu edelleen näiden yleisten ongelmien korjaamisen jälkeen, saatat joutua tarkistamaan wc-säiliön halkeamien tai muiden vaurioiden varalta. Joissakin tapauksissa vahattu tiiviste tai lattiaan kiinnittävät pultit saatetaan joutua vaihtamaan vuodon korjaamiseksi. Yleisesti ottaen vuotava wc voidaan usein korjata muutamilla yksinkertaisilla säädöillä tai korjauksilla. Korjaamalla ongelman nopeasti voit estää veden tuhlaamisen ja mahdollisesti säästää rahaa vesilaskuissasi.


Vuotavat suihkupäät ja ammehanat

Onneksi tämän yleisen kotitalouden vuodon korjaaminen on suhteellisen yksinkertaista ja sen voi tehdä seuraamalla muutamaa helppoa vaihetta. Korjataksesi vuotavan suihkusuuttimen, aloita sulkemalla vesihuolto suihkulle. Tämä on yleensä mahdollista tekemällä vesiventtiilien sulkeminen, jotka sijaitsevat lähellä suihkua tai sulkemalla talon päävesilähde. Kun vesi on suljettu, poista suihkupää ruuvaamalla se suihkuvarresta käyttämällä jakoavainta tai pihdejä. Tarkista sitten suihkupäästä mahdolliset roskat tai kalkkikerrostumat, jotka saattavat aiheuttaa vuodon. Puhdista suihkupää liottamalla sitä etikassa tai kaupallisessa puhdistusaineessa liuottamaan mahdolliset kerrostumat. Puhdistuksen jälkeen kiinnitä suihkupää takaisin suihkuvarren ja kiristä se tiukasti jakoavaimella tai pihdeillä. Jos suihkupää jatkaa vuotamista puhdistuksen jälkeen, voi olla tarpeen vaihtaa suihkupää kokonaan. Osta uusi suihkupää paikallisesta rautakaupasta ja asenna se valmistajan ohjeiden mukaisesti. Korjataksesi vuotavan ammeen vesihanan, aloita poistamalla hana seinästä ruuvaamalla se vastapäivään. Tarkista hana mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta, kuten halkeamien tai puuttuvien osien. Jos hana on vaurioitunut, korvaa se uudella noudattamalla valmistajan ohjeita. Jos hana vaikuttaa olevan hyvässä kunnossa, tarkista O-rengas tai tiiviste hanan sisällä mahdollisten kulumisen merkkien varalta. Vaihda O-rengas tai tiiviste tarvittaessa ja kiinnitä hana seinään ruuvaamalla sitä myötäpäivään. Kun suihkupää tai ammeen vesihana on asianmukaisesti puhdistettu, korjattu tai vaihdettu, avaa vesihuolto uudelleen ja testaa mahdollisia vuotoja. Jos vuoto jatkuu, voi olla tarpeen hakea ammattipuusepältä apua ongelman ratkaisemiseksi.

Allasalustan putkivuodot

Nämä vuodot voivat johtua monista eri tekijöistä, kuten löysistä liitoksista, korroosiosta tai kuluneista tiivisteistä. Jos haluat korjata lavuaarin alle tulevan putkiston vuodon, aloita sulkemalla veden syöttö lavuaariin. Tämä on yleensä mahdollista tekemällä sulkuventtiileillä, jotka sijaitsevat lavuaarin alla, kiertämällä niitä myötäpäivään. Aseta sitten ämpäri tai kulho vuodon alle keräämään mahdollisesti tippuva vesi. Käytä jakoavainta kiristääksesi löysät liitokset tai yhteydet. Jos vuoto jatkuu, saatat joutua vaihtamaan tiivisteet tai liitokset kokonaan. Tehtyäsi tarvittavat korjaukset, avaa vesihuolto uudelleen ja tarkista vuodot. Jos vuoto jatkuu, voi olla tarpeen ottaa yhteyttä ammattiputkimieheen lisäavun saamiseksi. Välittömästi huolehtimalla lavuaarin alle tulevista putkiston vuodoista voit estää vesivahingot kaappiesi ja lattioidesi kohdalla sekä säästää rahaa vesilaskussasi. Säännöllinen lavuaarin alle tulevan putkiston tarkastaminen voi auttaa havaitsemaan vuodot ajoissa ja estämään vakavampia ongelmia tulevaisuudessa.

Pesukoneiden letkut ja vuodot kodinkoneiden ympärillä

Korjataksesi tämän ongelman, sulje ensin veden syöttö pesukoneelle. Seuraavaksi tarkista letkut mahdollisten halkeamien, pullistumien tai vuotojen varalta. Jos havaitset vaurioita, vaihda letkut uusiin estääksesi tulevia vuotoja. Lisäksi tarkista liitokset, joissa letkut yhdistyvät pesukoneeseen ja vesiventtiileihin. Kiristä löysät liitokset varmistaaksesi tiiviin tiivisteen. Kun kaikki on kunnolla kiinnitetty, avaa vesiventtiili ja suorita testisykli tarkistaaksesi mahdolliset vuodot. Pesukoneliitosten lisäksi vuotoja voi esiintyä myös muiden laitteiden, kuten jääkaappien, astianpesukoneiden ja vedenlämmittimien, ympärillä. Tarkista säännöllisesti näiden laitteiden mahdolliset vesivuodot ja korjaa ne välittömästi estääksesi kalliita vesivahinkoja kotona.

Vuodot vedenlämmitinalueella

Vuodot vedenlämmitinalueella voivat olla yleinen ongelma monissa kodeissa. Nämä vuodot voivat johtua monista eri tekijöistä, kuten ruostuneista putkista, löystyneistä liitoksista tai viallisesta paineventtiilistä. Jos huomaat veden kasaantuvan vedenlämmittimen ympärille, on tärkeää käsitellä ongelma välittömästi välttääksesi vahinkoja kotiisi. Yksi mahdollinen vedenlämmittimen vuodon syy voi olla löysä tai vaurioitunut putkenliitos. Tämä voidaan usein korjata kiristämällä liitokset tai korvaamalla vaurioitunut putki. Toinen yleinen syy on viallinen paineventtiili, joka on suunniteltu vapauttamaan kertynyttä painetta säiliössä. Jos tämä venttiili vuotaa, se saattaa tarvita vaihtamista estääkseen mahdolliset ongelmat. Joissakin tapauksissa vuotava vedenlämmitin voi olla merkki vakavammasta ongelmasta, kuten ruostuneesta säiliöstä. Jos huomaat ruostetta tai korroosiota vedenlämmittimessäsi, saattaa olla aika vaihtaa koko laite. Vuotavan vedenlämmittimen huomiotta jättäminen voi johtaa merkittäviin vahinkoihin kodissasi, joten on tärkeää käsitellä ongelma välittömästi. Yleisesti ottaen vuodot vedenlämmitinalueella ovat yleinen kotitalouksien ongelma, joka voidaan yleensä korjata perustaidoilla tee-se-itse-menetelmillä. Tunnistamalla vuodon syy ja toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet sen korjaamiseksi voit estää lisävahinkoja ja varmistaa, että vedenlämmitin jatkaa toimintaansa kunnolla.

Katto-, perustus- ja ulkoseinävuodot

Nämä vuodot voivat johtaa vesivahinkoihin, homeen kasvuun ja rakenteellisiin ongelmiin, jos niitä ei hoideta. Korjataksesi kattovuodon, aloita tarkistamalla katto puuttuvien tai vaurioituneiden tiilien varalta. Vaihda vaurioituneet tiilet ja varmista, että katto on asianmukaisesti tiivistetty. Jos vuoto jatkuu, harkitse ammattilaiskatonkorjaajan palkkaamista ongelman arvioimiseksi ja tarvittavien korjausten tekemiseksi. Perustusvuodot voivat johtua halkeamista perustuksen seinissä tai lattiassa. Korjataksesi perustusvuodon, aloita tarkistamalla perustus mahdollisten halkeamien tai rakojen varalta. Tiivistä halkeamat epoksilla tai betonisulakkeella estääksesi veden tunkeutumisen. Jos vuoto jatkuu, ota yhteyttä peruskorjausasiantuntijaan ongelman arvioimiseksi ja tarvittavien korjausten tekemiseksi. Ulkoisen seinän vuodot voivat tapahtua, kun vesi tunkeutuu rakoihin sivuraudoituksessa tai ikkunoiden ja ovien ympärillä. Korjataksesi ulkoisen seinän vuodon, tarkista ulkoseinät mahdollisten rakojen tai halkeamien varalta. Tiivistä kaikki raot silikonilla tai tiivisteellä estääksesi veden pääsyn. Harkitse salvan asentamista ikkunoiden ja ovien ympärille suojautuaksesi vuodoilta. Käsittelemällä katto-, perusta- ja ulkoseinävuodot välittömästi voit estää kalliit vahingot kodissasi ja varmistaa, että asuinympäristösi pysyy turvallisena ja kuivana.